Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 30 września 2014
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 166

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 19 sierpnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie nr 144 Rektora UMK z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie zasad ewidencji i obiegu dokumentów dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

dokument Pobierz dokument

dokument Załącznik nr 6a do Zarządzenia nr 166 Rektora UMK z dnia 19 sierpnia 2014 r.
dokument Załącznik nr 6b do Zarządzenia nr 166 Rektora UMK z dnia 19 sierpnia 2014 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt