Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 10 z dnia 30 grudnia 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 163

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 22 października 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów przygotowania pracy magisterskiej w ramach projektu CHEMO-KOP

dokument Pobierz dokument

dokument Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 163 Rektora UMK z dnia 22 października 2013 r. - Regulamin przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów przygotowania pracy magisterskiej w ramach projektu CHEMO-KOP

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt