Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 30 września 2014
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 159

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 21 lipca 2014 r.

zmieniające zarządzenie nr 33 Rektora UMK z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie Hoteli Asystenckich

Pobierz dokument

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 159 Rektora UMK z dnia 21 lipca 2014 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt