Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 30 września 2014
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 154

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 15 lipca 2014 r.

zmieniające zarządzenie Nr 32 Rektora UMK z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na granty na wyjazdy zagraniczne w celu prowadzenia kwerend bibliotecznych i archiwalnych związanych z realizacją projektów badawczych przy Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu

dokument Pobierz dokument


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt