Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 30 września 2014
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 147

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 9 lipca 2014 r.

w sprawie wzorów umów dotyczących warunków odpłatności za usługi edukacyjne obowiązujących od roku akademickiego 2014/2015

dokument Pobierz dokument

dokument Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 147 Rektora UMK z dnia 9 lipca 2014 r.
dokument Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 147 Rektora UMK z dnia 9 lipca 2014 r.
dokument Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 147 Rektora UMK z dnia 9 lipca 2014 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt