Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 9 z dnia 6 listopada 2009
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 144

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 19 października 2009 r.

w sprawie korzystania w celach służbowych z adresów służbowych e-mail przez pracowników UMK.

Na podstawie § 45 ust. 1 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się, co następuje:
§ 1
  1. Zobowiązuję wszystkich pracowników UMK do korzystania ze służbowych adresów e-mail podczas prowadzenia korespondencji służbowej.
  2. Wysyłanie przez pracowników, o których mowa w ust. 1 poczty z adresu innego niż uniwersytecki spowoduje zignorowanie jej przez odbiorcę.
§ 2
  1. Administratorzy sieci w odpowiednich jednostkach, zobowiązani są do udzielenia stosownych informacji dotyczących założenia konta e-mail oraz do skonfigurowania programów pocztowych tylko dla adresów służbowych UMK.
  2. Administratorzy sieci w odpowiednich jednostkach, zobowiązani są - we współpracy z Uczelnianym Centrum Informatycznym - skonfigurować programy obsługi poczty elektronicznej w sposób umożliwiający korzystanie z bazy służbowych adresów e-mail.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2009 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt