Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 30 września 2014
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 144

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 1 lipca 2014 r.

w sprawie zasad ewidencji i obiegu dokumentów dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Pobierz dokument

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 144 Rektora UMK z dnia 1 lipca 2014 r.
Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 144 Rektora UMK z dnia 1 lipca 2014 r.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 144 Rektora UMK z dnia 1 lipca 2014 r.
Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 144 Rektora UMK z dnia 1 lipca 2014 r.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 144 Rektora UMK z dnia 1 lipca 2014 r.
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 144 Rektora UMK z dnia 1 lipca 2014 r.
Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 144 Rektora UMK z dnia 1 lipca 2014 r.
Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 144 Rektora UMK z dnia 1 lipca 2014 r.
Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 144 Rektora UMK z dnia 1 lipca 2014 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt