Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 18 marca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 14

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego

Na podstawie § 45 ust. 3 pkt. 1 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (t. j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9 poz. 302)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję do przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego, w składzie:

przewodniczący:
prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz - Wydział Nauk Historycznych
członkowie:
dr Krzysztof Nierzwicki
mgr Sławomir Majoch
mgr Katarzyna Cybulska
dr hab. Mirosław Adam Supruniuk
mgr Barbara Pawlikowska
lic. Joanna Kowalewska
Izabela Słupska
§ 2
Do zakresu działania Komisji, o którym mowa w § 1 należy w szczególności:
  1. kontrola dokumentacji potwierdzającej tytuł własności dzieł sztuki przechowywanych w budynku Muzeum Uniwersyteckiego,
  2. wykonanie spisu z natury obiektów sztuki przechowywanych w tej lokalizacji, tj. uwzględnienie w szczególności pełnych danych identyfikacyjnych, proweniencji, stanu zachowania i miejsca przechowywania.
§ 3
Komisja powołana jest na okres od 1 lutego 2013 r. do 31 czerwca 2013 r.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2013 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej TretynPoprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt