Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 31 marca 2014
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 14

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 30 stycznia 2014 r.

Regulamin staży studenckich realizowanych przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach dotacji projakościowej przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2013/14 i 2014/15

dokument Pobierz dokument

dokument Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14 Rektora UMK z dnia 30 stycznia 2014 r.
dokument Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 14 Rektora UMK z dnia 30 stycznia 2014 r.
dokument Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 14 Rektora UMK z dnia 30 stycznia 2014 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt