Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 10 z dnia 30 grudnia 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 134

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie wzorów umów dotyczących warunków odpłatności na studiach podyplomowych i kursach dokształcających

dokument Pobierz dokument

dokument Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 134 Rektora UMK z dnia 25 września 2013 r.
dokument Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 134 Rektora UMK z dnia 25 września 2013 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt