Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 9 z dnia 24 września 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 128

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 20 września 2013 r.

Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

dokument Pobierz dokument

dokument Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 128 Rektora UMK z dnia 20 września 2013 r.
dokument Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 128 Rektora UMK z dnia 20 września 2013 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt