Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Akty prawne w bieżącym roku

ZARZĄDZENIE Nr 128

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 20 września 2013 r.

Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Pobierz dokument

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 128 Rektora UMK z dnia 20 września 2013 r.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 128 Rektora UMK z dnia 20 września 2013 r.

Akty prawne w bieżącym roku