Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 9 z dnia 24 września 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 127

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie wniosków o przyznanie oraz formy i terminu wypłaty stypendium doktoranckiego

dokument Pobierz dokument

dokument Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 127 Rektora UMK z dnia 20 września 2013 r.
dokument Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 127 Rektora UMK z dnia 20 września 2013 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt