Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 9 z dnia 24 września 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 126

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 20 września 2013 r.

Instrukcja przygotowania i realizacji projektów naukowo-badawczych współfinansowanych ze środków zagranicznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

dokument Pobierz dokument

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 126 Rektora UMK z dnia 20 września 2013 r.
dokument wersja PDF, dokument wersja Word
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 126 Rektora UMK z dnia 20 września 2013 r.
dokument wersja PDF, dokument wersja Word
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 126 Rektora UMK z dnia 20 września 2013 r.
dokument wersja PDF, dokument wersja Word
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 126 Rektora UMK z dnia 20 września 2013 r.
dokument wersja PDF, dokument wersja Word
Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 126 Rektora UMK z dnia 20 września 2013 r.
dokument wersja PDF, dokument wersja Word
Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 126 Rektora UMK z dnia 20 września 2013 r.
dokument wersja PDF, dokument wersja Word
Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 126 Rektora UMK z dnia 20 września 2013 r.
dokument wersja PDF, dokument wersja Word

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt