Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 9 z dnia 24 września 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 124

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 16 września 2013 r.

Regulamin staży zawodowych w ramach projektu "CHEMO-KOP - Rozwój nowoczesnych studiów chemicznych II stopnia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika dla zwiększenia liczby absolwentów kierunków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki"

dokument Pobierz dokument

dokument Załącznik nr 1 do Regulaminu staży - Umowa o staż
dokument Załącznik nr 2 do Regulaminu staży - Wniosek o przyznanie stażu
dokument Załącznik nr 3 do Regulaminu staży - Miesięczna karta czasu pracy
dokument Załącznik nr 3 do Regulaminu staży - Sprawozdanie z odbytego stażu

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt