Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 31 marca 2014
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 12

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie przekształcenia Katedry Podstawowych Problemów Zarządzania w Katedrę Doskonałości Biznesowej na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania

dokument Pobierz dokument


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt