Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 9 z dnia 24 września 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 118

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 2 sierpnia 2013 r.

zmieniające zarządzenie nr 183 Rektora UMK z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Hotelach Asystenckich UMK

dokument Pobierz dokument


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt