COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 9 z dnia 24 września 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 109

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 12 lipca 2013 r.

w sprawie zasad postępowania z substancjami i mieszaninami chemicznymi wykorzystywanymi w jednostkach organizacyjnych Collegium Medicum UMK

Pobierz dokument

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 109 Rektora UMK z dnia 12 lipca 2013 r.
Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 109 Rektora UMK z dnia 12 lipca 2013 r.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 109 Rektora UMK z dnia 12 lipca 2013 r.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 109 Rektora UMK z dnia 12 lipca 2013 r.
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 109 Rektora UMK z dnia 12 lipca 2013 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt