Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 10 sierpnia 2009
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 109

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 10 sierpnia 2009 r.

dotyczące zmiany zarządzenia Nr 25 Rektora UMK z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2009/2010.

Na podstawie art. 169 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 123 ust. 3 i 5 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się, co następuje:
§ 1
W zarządzeniu Nr 25 Rektora UMK z dnia 20 marca 2009 r., w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2009/2010 wprowadza się następujące zmiany:
 1. § 1 ust.1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
  1. dr Aleksandra Burkowska
  2. dr Barbara Czarnecka
  3. dr Anna Hnatyszyn-Dzikowska
  4. dr Iga Hołyńska
  5. dr Justyna Przybyszewska
  6. dr Katarzyna Kubiak-Wójcicka
  7. dr Wioletta Kwiatkowska
  8. dr Marcin Lisiecki
  9. dr Wojciech Sikorski
  10. dr Rafał Moczkodan
  11. dr Joanna Muszyńska
  12. dr Małgorzata Pujanek
  13. dr Łukasz Sielski
  14. dr Joanna Wróblewska
  15. dr Sławomir Zelek
  16. lek. Maciej Socha
  17. mgr Marcin Grupka
  18. mgr Dariusz Jasieniecki
  19. mgr Monika Jeziorska-Pąpka
  20. mgr Błażej Łyszczarz
  21. mgr Jerzy Pyskir
  22. mgr Grzegorz Sionkowski
  23. mgr Julita Soczywko
  24. mgr Dorota Sylwestrzak
  25. mgr Justyna Szymańska
  26. mgr Ewa Szymkiewicz
  27. mgr inż. Tomasz Wybranowski
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 20009 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt