Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 8 z dnia 28 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 101

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn. zm. ) oraz § 124 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Ustala się limity przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014.
§ 2
  1. Limity przyjęć na studia prowadzone w kampusie toruńskim określa załącznik* nr 1.
  2. Limity przyjęć na studia prowadzone w Collegium Medicum w Bydgoszczy określa załącznik* nr 2.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

dokument Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 101 Rektora UMK z dnia 27 czerwca 2013 r.
dokument Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 101 Rektora UMK z dnia 27 czerwca 2013 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt