Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 8 z dnia 28 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu

ZARZĄDZENIE Nr 7

Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie ustalenia miesięcznych stawek ekwiwalentu dla pracowników kampusu toruńskiego za pranie odzieży roboczej

Na podstawie art. 2379 § 3 kodeksu pracy (tj. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz § 134 ust. 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Ustala się od dnia 1 lipca 2013 r. miesięczny ekwiwalent dla pracowników kampusu toruńskiego za pranie odzieży roboczej według tabeli:

L.p. Nazwa
przydzielonej odzieży roboczej
Częstotliwość prań
w miesiącu
Miesięczna
stawka ekwiwalentu
1. Bluza polar (damska lub męska) 4 5,85 zł
2. Dres, podkoszulek, spodenki gimnastyczne 8 11,74 zł
3. Fartuch roboczy (damski lub męski) 4 3,90 zł
4. Kamizelka ciepłoochronna 4 5,85 zł
5. Koszula flanelowa 4 1,95 zł
6. Koszulka z krótkim rękawem 4 1,16 zł
7. Spodnie robocze 4 1,99 zł
8. Ubranie drelichowe 4 11,74 zł
§ 2
Traci moc zarządzenie nr 7 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

K A N C L E R Z

mgr Justyna Morzy


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu