Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 30 czerwca 2014
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 5

Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia nr 12 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie stawek godzinowych dla osób zatrudnionych w Auli UMK i Dziale Zbiorowego Żywienia przy organizacji imprez

dokument Pobierz dokument


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt