Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 21 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu

ZARZĄDZENIE Nr 4

Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 20 maja 2013 r.

dotyczące uchylenia zarządzenia nr 9 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 6 października 2004 r. w sprawie funkcjonowania przepustek na terenie Bazy Techniczno-Magazynowej UMK

Na podstawie § 134 ust. 2 pkt 2 oraz § 135 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

u c h y l a m   z dniem 20 maja 2013 r.

zarządzenie nr 9 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 6 października 2004 r. w sprawie funkcjonowania przepustek na terenie Bazy Techniczno-Magazynowej UMK.

K A N C L E R Z

mgr Justyna Morzy


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu