Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 30 czerwca 2014
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 3

Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 22 kwietnia 2014 r.

dotyczące zmiany zarządzenia nr 21 Kanclerza UMK z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Collegium Medicum w Bydgoszczy

dokument Pobierz dokument

dokument Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3 Kanclerza UMK z dnia 22 kwietnia 2014 r.
dokument Załącznik nr 1A do Zarządzenia nr 3 Kanclerza UMK z dnia 22 kwietnia 2014 r.
dokument Załącznik nr 1B do Zarządzenia nr 3 Kanclerza UMK z dnia 22 kwietnia 2014 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt