Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 30 grudnia 2014
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 12

Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 30 grudnia 2014 r.

dotyczące zmiany zarządzenia nr 21 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Collegium Medicum w Bydgoszczy

dokument Pobierz dokument


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt