Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 10 z dnia 30 grudnia 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 12

Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 29 listopada 2013 r.

dotyczące zmiany zarządzenia nr 21 Kanclerza UMK z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Collegium Medicum w Bydgoszczy

dokument Pobierz dokument


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt