Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 4 listopada 2002
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

157

ZARZĄDZENIE Nr 12

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 31 października 2002 r.

w sprawie wysokości opłat za noclegi w Hotelu Uniwersyteckim przy ul. Szosa Chełmińska 83A w Toruniu

Na podstawie § 91 ust. 2 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a  się, co następuje:

§ 1

Od dnia 4 listopada 2002 r. ustalam następujące opłaty za noclegi w Hotelu Uniwersyteckim przy ul. Szosa Chełmińska 83A w Toruniu:

Cena za 1 miejsce  na 1 dobę 1* 2*
w apartamencie 1-osobowym 150 zł/dobę 180 zł/dobę
w apartamencie 2-osobowym 150 zł/dobę 180 zł/dobę
w pokoju 1-osobowym 120 zł/dobę 145 zł/dobę
w pokoju 2-osobowym 100 zł/dobę 120 zł/dobę
w pokoju 1-osobowym ze wspólną łazienką i WC 90 zł/dobę 110 zł/dobę
w pokoju 2-osobowym ze wspólną łazienką i WC 80 zł/dobę 100 zł/dobę

1* dla osób zapraszanych i opłacanych przez Uniwersytet.
2* dla osób, które opłacają pobyt we własnym zakresie.

§ 2
  1. Goście zapraszani przez Uniwersytet na okres powyżej 7 dni, za pobyt których płaci Uniwersytet korzystają z 20% rabatu, natomiast powyżej 30 dni z 40% rabatu.
  2. Rektor lub Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu może w uzasadnionych przypadkach ustalić inne stawki odpłatności za miejsce w Hotelu Uniwersyteckim, o których mowa w § 1.
  3. Przy wystawianiu faktury, do cen określonych w § 1 należy doliczyć 7% VAT-u.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 listopada 2002 r.

Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu

Dr Stefan Nielek

Zatwierdzam:

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt