Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 18 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 99

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie wyrażenia opinii o dofinansowaniu z budżetu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy wkładu własnego

Na podstawie § 38 ust. 2 pkt. 3 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje:

§ 1
Senat UMK w Toruniu pozytywnie opiniuje dofinansowanie z budżetu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy wkładu własnego w wysokości 1 200 000 zł projektu pn. "Szpital przyjazny seniorom - powołanie interdyscyplinarnego ośrodka opieki nad osobami po 60 roku życia dla profilaktyki i poprawy jakości życia seniorów przy Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy", aplikowanego przez Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu PL07 poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych.
§ 2
Wartości kwotowe po zatwierdzeniu wniosku przez Ministerstwo Zdrowia, zostaną ujęte w planach rzeczowo - finansowych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, celem corocznego zatwierdzenia przez Senat UMK do roku 2016 włącznie.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2013 r.

Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt