Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 18 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 97

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 18 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr 120 Senatu UMK z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. Dydaktyki i Efektów Kształcenia Uniwersytetu na kadencję 2012-2016

Na podstawie § 41 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9 poz. 302)

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje:

§ 1
W uchwale Nr 120 Senatu UMK z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. Dydaktyki i Efektów Kształcenia Uniwersytetu na kadencję 2012-2016 § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. W skład Komisji wchodzą:
przewodniczący:
dr hab. Grzegorz Gabor, prof. UMK
członkowie:
prof. dr hab. Zbigniew Bartuzi
prof. dr hab. Ryszard Borowicz
prof. dr hab. Marek Jeziński
prof. dr hab. Ewa Żekanowska
dr hab. Stanisław Biniak, prof. UMK
dr hab. Przemysław Nehring, prof. UMK
dr hab. Stanisław Roszak, prof. UMK
dr hab. Beata Bilicka
dr hab. Jan Iwaniszewski
dr hab. Marek Kejna
dr Tomasz Jędrzejewski
dr Edmund Kartanas
dr Juliusz Raczkowski
dr Radosław Sojak
dr Mikołaj Święcki
dr Ewa Zysnarska
mgr Joanna Konieczka
mgr Barbara Mikulska
mgr Julita Soczywko
Hubert Jakubowski
Łukasz Macikowski"
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2013 r.Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt