Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 30 czerwca 2014
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 80

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 27 maja 2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr 95 Senatu UMK z dnia 20 grudnia 2011r. zawierającą wytyczne dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia oraz programy i plany studiów wyższych

dokument Pobierz dokument

Załącznik do Uchwały nr 80 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r.
dokument Wersja PDF
dokument Wersja Word

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt