Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 21 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 68

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie odnowienia doktoratu prof. dr. hab. Jackowi Staszewskiemu

Na podstawie § 2 ust. 1 i ust. 2, § 3 oraz § 4 uchwały Nr 17 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 marca 1996 r. w sprawie odnowienia doktoratu (Biuletyn Prawny UMK z 1996 r. Nr 3, poz. 17)

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje:

§ 1
Po rozpatrzeniu wniosku Rady Wydziału Nauk Historycznych, Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu postanawia uroczyście odnowić doktorat prof. dr. hab. Jackowi Staszewskiemu.
§ 2
Wręczenie dyplomu nastąpi w czasie uroczystości wydziałowej, w terminie ustalonym przez Radę Wydziału Nauk Historycznych.Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt