Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 30 czerwca 2014
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 61

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 15 kwietnia 2014 r.

w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi dydaktyczne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych w Collegium Medicum UMK

dokument Pobierz dokument


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt