Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 26 marca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 43

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 26 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr 51 Senatu UMK z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na lata 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016

Na podstawie art. 169 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) w związku z uchwałą Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Nr 50 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2013/2014

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje:

§ 1
W załączniku nr 1 do uchwały Nr 51 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na lata 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 wprowadza się następujące zmiany:
 1. w punkcie 1 (nazwa olimpiady "Artystyczna") dodaje się kierunek studiów
  • "Studia miejskie" uprawnieni "L, F";
 2. w punkcie 2 (nazwa olimpiady "Astronomiczna") dodaje się kierunek studiów
  • "Studia miejskie" uprawnieni "L, F";
 3. w punkcie 3 (nazwa olimpiady "Biologiczna") dodaje się kierunek studiów
  • "Studia miejskie" uprawnieni "L, F";
 4. w punkcie 4 (nazwa olimpiady "Chemiczna") dodaje się kierunek studiów
  • "Studia miejskie" uprawnieni "L, F";
 5. w punkcie 5 (nazwa olimpiady "Europejska Olimpiada Społeczno-Prawna") dodaje się kierunek studiów
  • "Studia miejskie" uprawnieni "L, F";
 6. w punkcie 6 (nazwa olimpiady "Filozoficzna") dodaje się kierunek studiów
  • "Studia miejskie" uprawnieni "L, F";
 7. w punkcie 7 (nazwa olimpiady "Fizyczna") dodaje się kierunek studiów
  • "Studia miejskie" uprawnieni "L, F";
 8. w punkcie 8 (nazwa olimpiady "Geograficzna") dodaje się kierunek studiów
  • "Studia miejskie" uprawnieni "L, F";
 9. w punkcie 9 (nazwa olimpiady "Historyczna") dodaje się kierunek studiów
  • "Studia miejskie" uprawnieni "L, F";
 10. w punkcie 10 (nazwa olimpiady "Języka angielskiego") dodaje się kierunki studiów
  • "Filologia-lingwistyka stosowana język francuski z językiem hiszpańskim" uprawnieni "L, F",
  • "Studia miejskie" uprawnieni "L, F";
 11. w punkcie 11 (nazwa olimpiady "Języka francuskiego") dodaje się kierunki studiów
  • "Filologia-lingwistyka stosowana język francuski z językiem hiszpańskim" uprawnieni "L, F",
  • "Studia miejskie" uprawnieni "L, F";
 12. w punkcie 12 (nazwa olimpiady "Języka łacińskiego") dodaje się kierunek studiów
  • "Filologia-lingwistyka stosowana język francuski z językiem hiszpańskim" uprawnieni "L, F",
 13. w punkcie 13 (nazwa olimpiady "Języka niemieckiego") dodaje się kierunki studiów
  • "Filologia-lingwistyka stosowana język francuski z językiem hiszpańskim" uprawnieni "L, F",
  • "Studia miejskie" uprawnieni "L, F";
 14. w punkcie 14 (nazwa olimpiady "Języka rosyjskiego") dodaje się kierunki studiów
  • "Filologia-lingwistyka stosowana język francuski z językiem hiszpańskim" uprawnieni "L, F",
  • "Studia miejskie" uprawnieni "L, F";
 15. w punkcie 15 (nazwa olimpiady "Literatury i języka polskiego") dodaje się kierunki studiów
  • "Filologia-lingwistyka stosowana język francuski z językiem hiszpańskim" uprawnieni "L, F",
  • "Studia miejskie" uprawnieni "L, F";
 16. w punkcie 17 (nazwa olimpiady "Matematyczna") dodaje się kierunek studiów
  • "Studia miejskie" uprawnieni "L, F";
 17. w punkcie 18 (nazwa olimpiady "Informatyczna") dodaje się kierunek studiów
  • "Studia miejskie" uprawnieni "L, F";
 18. w punkcie 19 (nazwa olimpiady "Ochrony środowiska") dodaje się kierunek studiów
  • "Studia miejskie" uprawnieni "L, F";
 19. po punkcie 20 dodaje się punkt 20a w brzmieniu: "Olimpiada Wiedzy Ekologicznej" maksymalną liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują laureaci i finaliści ubiegający się o przyjęcie na kierunki studiów:
  • Analityka medyczna,
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne,
  • Biologia,
  • Chemia,
  • Chemia kosmetyczna,
  • Farmacja,
  • Filozofia,
  • Geografia,
  • Kognitywistyka,
  • Kosmetologia,
  • Materiały współczesnych technologii,
  • Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne,
  • Nauki o rodzinie,
  • Ochrona środowiska,
  • Pedagogika,
  • Pedagogika specjalna,
  • Polityka społeczna,
  • Praca socjalna,
  • Religioznawstwo,
  • Socjologia,
  • Studia miejskie,
  • Teologia - specjalność katechetyczno-pastoralna"
  oraz maksymalną liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują laureaci ubiegający się o przyjęcie na kierunki studiów:
  • Administracja,
  • Europeistyka,
  • Prawo,
 20. w punkcie 21 (nazwa olimpiady "Wiedzy ekonomicznej") dodaje się kierunek studiów
  • "Studia miejskie" uprawnieni "L, F";
 21. w punkcie 22 (nazwa olimpiady "Wiedzy o Polsce i świecie współczesnym") dodaje się kierunek studiów
  • "Studia miejskie" uprawnieni "L, F";
 22. w punkcie 23 (nazwa olimpiady "Wiedzy o prawach człowieka") dodaje się kierunek studiów
  • "Studia miejskie" uprawnieni "L, F";
 23. w punkcie 24 (nazwa olimpiady "Wiedzy o integracji europejskiej") dodaje się kierunek studiów
  • "Studia miejskie" uprawnieni "L, F";
 24. w punkcie 25 (nazwa olimpiady "Wiedzy technicznej") dodaje się kierunek studiów
  • "Studia miejskie" uprawnieni "L, F";
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 marca 2013 r.

Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt