Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 31 marca 2014
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 18

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Sapienza Uniwersytetem Rzymskim (Sapienza University of Rome)

dokument Pobierz dokument

dokument Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 18 Senatu UMK z dnia 28 stycznia 2014 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt