Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 11 z dnia 31 grudnia 2012
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 150

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje:

§ 1
Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wyraża zgodę na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy obejmującej studia doktoranckie z zakresu nowoczesnych metod fizyki w badaniach środowiska naturalnego między Drugim Uniwersytetem w Neapolu (Włochy) a Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska), której treść stanowi załącznik* do niniejszej uchwały.§ 2
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2012 r.Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r

dokument Umowa o współpracy bilateralnej


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt