Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 11 z dnia 31 grudnia 2012
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 144

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia liczby studentów studiów stacjonarnych UMK finansowanych z budżetu państwa na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2012/2013

Na podstawie art. 8 ust 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572)

u c h w a l a   się co następuje:

§ 1
  1. Liczba studentów studiów stacjonarnych UMK, finansowanych z budżetu państwa w roku akademickim 2012/2013 wynosi:
    1. w kampusie bydgoskim - 3.939,
    2. w kampusie toruńskim - 20.139.
  2. Liczbę studentów, o których mowa w ust. 1 na poszczególnych kierunkach studiów określają:
    1. w kampusie bydgoskim - zał.* nr 1,
    2. w kampusie toruńskim - zał.* nr 2.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2012 r.Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt