Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 30 grudnia 2014
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 142

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 16 grudnia 2014 r.

zawierająca wytyczne dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia

dokument Pobierz dokument


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt