Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 10 z dnia 30 grudnia 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 141

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

dokument Pobierz dokument

dokument Załącznik nr 2 do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza
dokument Załącznik nr 3 do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt