Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 9 z dnia 24 września 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 129

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 24 września 2013 r.

uchylająca uchwałę nr 78 Senatu UMK z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

dokument Pobierz dokument


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt