Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 30 grudnia 2014
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 128

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 28 października 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na poddanie się egzekucji z nieruchomości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zlokalizowanych w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia wierzytelności Agencji Rozwoju Przemysłu Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie celem podpisania aneksu do umowy pożyczki nr OPP/4/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku, zawartej ze Szpitalem Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

dokument Pobierz dokument


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt