Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 9 z dnia 24 września 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 121

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 24 września 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr 95 Senatu UMK z dnia 20 grudnia 2011 r. zawierającą wytyczne dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia oraz programy i plany studiów wyższych.

dokument Pobierz dokument


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt