Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 30 czerwca 2014
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 109

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 24 czerwca 2014 r.

zmieniająca uchwałę nr 47 Senatu UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych

dokument Pobierz dokument


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt