Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 30 czerwca 2014
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 106

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 24 czerwca 2014 r.

zmieniająca uchwałę nr 81 Senatu UMK z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

dokument Pobierz dokument


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt