Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 4 grudnia 2000
Spis Biuletynu | Następny Akt

STANOWISKO

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

w sprawie finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w 2001 roku uchwalone na posiedzeniu senatu UMK

w dniu 28 listopada 2000 r.

Przedstawiony przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej projekt budżetu na rok 2001 zapowiada stagnację nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe. Niski poziom finansowania pozostaje w sprzeczności z potrzebami edukacyjnymi spo łeczeństwa mającymi fundamentalne znaczenie dla przyszłości Kraju. Na Rządzie i Parlamencie RP spoczywa konsultacyjny obowiązek zapewnienia bezpłatnych studiów jak największej liczbie obywateli pragnących kształcić się na poziomie wyższym.

W tej sytuacji Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika kierując się troską o przyszłość Kraju apeluje o zwiększenie nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe. Senat w pełni popiera stanowisko nr 16/2000 Prezydium Rady Głównej Szkolni ctwa Wyższego z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie projektu budżetu na rok 2001.

Przewodniczący Senatu UMK

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

R e k t o r


Spis Biuletynu | Następny Akt