Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 18 marca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

PISMO OKÓLNE NR 1

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 11 lutego 2013 r.

w sprawie składu Rady Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

 1. Informuję, że powołałem Radę Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2016 r. w następującym składzie:
  • dr hab. Maria Gierlak - przedstawiciel obszaru nauk humanistycznych,
  • dr hab. Elżbieta Szulc, prof. UMK - przedstawiciel obszaru nauk społecznych,
  • dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak - przedstawiciel obszaru nauk ścisłych,
  • prof. dr hab. Werner Ulrich - przedstawiciel obszaru nauk przyrodniczych,
  • art. mal. Marian Stępak, prof. UMK - przedstawiciel obszaru sztuki,
  • mgr Bożena Lubińska - pracownik dydaktyczny Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,
  • mgr Agnieszka Wasilewska - przedstawiciel doktorantów,
  • Radosław Komuda - przedstawiciel studentów.
 2. Zadania Rady określa § 9 uchwały nr 147 Senatu UMK z dnia 18 grudnia 2012 r. - Regulamin Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.
 3. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Kierownik Studium.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt