Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 31 marca 2014
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

PISMO OKÓLNE NR 1

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 17 marca 2014 r.

w sprawie zasad dysponowania środkami w ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz pozostałych projektach finansowanych ze środków budżetu państwa realizowanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dokument Pobierz dokument


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt