Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 25 września 2007
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu

PISMO OKÓLNE Nr 2

Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 14 września 2007 r.

w sprawie prognozowanego wskaźnika inflacji na 2008 r. niezbędnego do określenia wartości zamówienia publicznego

Dla określenia wartości zamówienia publicznego informuję, że prognozowany wskaźnik inflacji na rok 2008 wynosi 3,0 %.

K A N C L E R Z

Dr Stefan Nielek


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu