Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 26 września 2006
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu

PISMO OKÓLNE NR 1

Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 8 lutego 2006 r.

w sprawie prognozowanego wskaźnika inflacji na 2007 r. niezbędnego do określenia wartości zamówienia publicznego.

Dla określenia wartości zamówienia publicznego informuję, że prognozowany wskaźnik inflacji na rok 2007 wynosi 2,5%.

K A N C L E R Z

Dr Stefan Nielek


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu