Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 18 marca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

OBWIESZCZENIE Nr 3

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 1 marca 2013 r.

w sprawie jednolitego tekstu Regulaminu zamówień publicznych w kampusie toruńskim

Na podstawie § 45 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302) ogłasza się w załączniku* do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 166 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 11 września 2011 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

  1. zarządzeniem nr 146 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 116 Rektora UMK z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w kampusie toruńskim "Regulaminu Zamówień Publicznych",
  2. zarządzeniem nr 36 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 116 Rektora UMK z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w kampusie toruńskim "Regulaminu Zamówień Publicznych",
  3. zarządzeniem nr 57 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 116 Rektora UMK z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w kampusie toruńskim "Regulaminu Zamówień Publicznych",
  4. zarządzeniem nr 110 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 116 Rektora UMK z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w kampusie toruńskim "Regulaminu Zamówień Publicznych",
  5. zarządzeniem nr 150 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 września 2012 r. dotyczącego zmian do zarządzenia nr 116 Rektora UMK z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w kampusie toruńskim "Regulaminu Zamówień Publicznych",
  6. zarządzeniem nr 209 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 116 Rektora UMK z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w kampusie toruńskim "Regulaminu Zamówień Publicznych".R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Załącznik do obwieszczenia nr 3 Rektora UMK z dnia 1 marca 2013 r.. nie został opublikowany i znajduje się w Archiwum UMK oraz Dziale Organizacji.
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt