Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 30 września 2014
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

OBWIESZCZENIE Nr 2

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 9 lipca 2014 r.

w sprawie tekstu jednolitego uchwały nr 81 Senatu UMK z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

dokument Pobierz dokument


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt